Ved og logge inn har du godkjent vilkårene under

Kopiering av bilder uten fotografens samtykke er brudd på lovverket.
Viser til Åndsverklover § 43a.
Ugyldig bruk av bilder blir fakturert for minimumsprisen på digitale filer, 5990,-
i tillegg til et straffegebyr på 1500,-